Kommunikationsjobs.dk

Find ledige kommunikationsjobs. Skabt af jobsearch.dk

Organist

Kommunikations-job i Sydjylland

Stillingen som organist i Holbøl Kirke, Holbøl sogn er ledig pr. 1. juli 2019 og ønskes besat hurtigst muligt.

Vi søger en dygtig, initiativrig og alsidig kirkemusiker, organist, der sammen med præst og nyt menighedsråd vil være med til at tænke kreativt og vil og kan være med til at udvikle og understøtte det musikalske liv i og omkring kirken.

Din primære opgave vil dog selvsagt være at varetage musikalsk ledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Stillingen er på 18 timer gennemsnitligt pr. uge. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes merarbejde.

Ansættelse sker ved Holbøl Sogns Menighedsråd beliggende Præstevænget 2A, Holbøl, 6340 Kruså.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der sk...

Vil du udbyde et kommunikationsjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.